GÜNÜMÜZ PUTLARI VE PUTPERESTLERİ!...

13-09-2017

GÜNÜMÜZ PUTLARI VE PUTPERESTLERİ!..

 

Günümüz dünyasının putları sistemlerdir:

1- Faşist sistem bir puttur;

2- Komünist sistem bir puttur;

3- Kapitalist sistem bir puttur;

4- Demokratik sistem bir puttur;

5- Laik sistem (dini devletten ayırma) bir puttur;

6- Selanikli Kemal bir puttur;

7- Kemalist sistem bir puttur;

8- Particilik sistemi bir puttur;

9- Hakkı batıla karıştırma sistemi bir puttur;

10- Milliyetçilik ve ırkçılık sistemi bir puttur...

Günümüz dünyasının putperestleri (Ebu Cehilleri; yani müşrikleri; yani münafık ve kâfirleri):

Tüm parti liderleri ve bu arada Ecevit, İnönü, Deniz Baykal, Mesut, Demirel, Erbakan ve benzerleri birer müşriktir; cenazeleri kılınmaz!..

Cindoruk ve tüm meclis sakinleri birer müşriktir; cenazeleri kılınmaz. Sandık başına gidip bunları seçenler birer müşriktir; cenazeleri kılınmaz!.. Şeriat'ı değil; demokrasiyi ve laik düzeni seçen tüm memurlar birer müşriktir; cenazeleri kılınmaz!..

Ve bilcümle; "Hâkimiyyet kayıtsız ve şartsız Allah'ındır" demeyip, "milletindir" diyenler birer müşriktir; cenazeleri kılınmaz!

Binaenaleyh, bütün bunların tevbe-i nasuh ile tevbe etmeleri ve İslam Devleti'ni benimseyip Tevhid Bayrağı'nın altında toplanmaları kurtuluşun tek yoludur!

Not: 1- Bu yazdıklarımızı; cemaatlerine söylemeyen hocalar, müridlerine duyurmayan şeyhler, aynı zamanda birer dilsiz şeytan ve birer mel'undurlar!

2- Bu iki sınıf; yani hocalar ve dervişler, kısa zamanda üzerlerine düşeni yapmadıkları taktirde isim isim bunları teşhir edeceğiz!

3- Bütün bu yazdıklarım birer fetvadır! Neşriyat yoluyla tenkide açıktır; Ya cevab, ya kabul!..

4- Kaynaklar: Akaid kitabları, Ümmet-i Muhammed Gazetesi, Beyyine 1, Beyyine 2, Beyyine 3, Beyyine 4, Hâkimiyyet

 

Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan)

22 Zilkaide 1413 (14.05.1993)


RISALE

UHRZEIT IN ISTANBUL

ZÄHLER

Heute 484
Insgesamt 216652
Am meisten 3286
Durchschnitt 811